Kendimize Büyü Yapıldığını Nasıl Anlarız? Üzerimde Büyü var mı?

Birinin bize büyü yaptığını nasıl anlarız, büyü yapıldığı nasıl anlaşılır ve büyünün belirtileri nelerdir sorularının yanıtları ile büyüden korunma duaları yazımızda yer almaktadır.

Birinin bize büyü yapıp yapmadığı anlamak için birtakım belirtilere dikkat etmek ve özellikle manevi ilimler konusunda deneyim sahibi medyum hocaların desteğine başvurmak gerekmektedir. Büyü insanları manevi yönden başlayarak tesiri altına aldıktan sonra dünya hayatında da çok farklı biçimlerde etkilemektedir. Bu yüzden özelikle çok tehlikeli büyülerin icra edildiği durumlarda intiharlara ve cinayetlere kadar giden bu tür işlemlerden kaçınmak ve kendimizi koruma altına almak zorundayız. Bu sebeple kendimize büyü yapıldığını nasıl anlarız sorusunun yanıtlarına dair tüm detayları yazımızda bulabilir, kendinizi manevi yönden büyünün olumsuz tesirlerine karşı koruyabilmek için neler yapabileceğinizi sağlam manevi ilme sahip medyum hocaların tavsiyeleri eşliğinde öğrenebilirsiniz.

Üzerimde büyü var mı sorusu, büyünün negatif etkilerinden endişe eden veya hayatlarında pek çok şeyin bir anda tersine dönmesiyle yaşadıklarını anlamlandırmakta zorluk çeken kişilerin yanıtını aradığı bir soru olarak öne çıkmaktadır. İkili ilişkilerde yani aşk ve gönül bağlarında kopuklukların meydana gelmesi, hiç beklenmediği halde aralarından su sızmayan sevgililerin ya da karı kocaların ayrılması genellikle ayrılık büyüleri ile ilişkilendirilmektedir. Bunun yanı sıra basiret bağlama, nasip kapama, bereket kaçırma, işlerin yolunda gitmemesi gibi iş ve sosyal yaşamı da etkileyen büyüler bulunmaktadır.

Büyü Yapıldığı Nasıl Anlaşılır?

Kendinize ya da sevdiğiniz birine yönelik büyü yapıldığından endişe ediyorsanız bunun için birtakım belirtileri takip etmeniz ve gözlemlemeniz tavsiye edilmektedir. Büyünün yapıldığının anlaşılması için en sık görülen belirtilere dikkat edilmesi gerekmektedir. Büyünün pek çok çeşidi olsa da genel olarak insanlar üzerinde bekar ya da evli, kadın veya erkek fark etmeksizin meydana getirdiği olumsuz etkiler şunlardan oluşmaktadır:

 • İnsanların sağlığı bozulabilir, özellikle ciddi mide hastalıklarına sebebiyet verilebilir.
 • Kişinin basiretini bağlar, kişi karar veremez duruma gelir veya yanlış kararlar alarak kendi kendisine zararlar verir. Yani kişi kendi eliyle kendisini zor duruma düşürür.
 • Kişinin cinsel arzularını bağlayıp kısıtlayabilir ya da gereğinden fazla cinsel istek yükleyip kişiye yanlış şeyler yaptırabilir. Erkeklik bağlama veya kadınlığı söndürme denilen uygulamalarla seks hayatını altüst edebilir.
 • Kişilerin duygularını yönlendirip onları aşık ettirebilir veya kişileri birbirinden soğurabilir. Ailelerin dağılmasına ve boşanmalara sebebiyet verebilir.
 • Kişinin zihinsel yapısını bozarak akli dengesini bozabilir. Özellikle tarihte sultanların ve şehzadelerin büyü vasıtasıyla delirtildiklerine dair pek çok anlatım vardır.
 • Maddi yönden çok hızlı zenginleşmeyi vesile olabilir. Aynı şekilde varlıklı olanların da bir anda mallarını hızla kaybetmelerine neden olabilir.

Bu gibi etkilerin görüldüğü durumlar tabii ki büyünün anlaşılmasında kesin sonuçlar oluşturmamaktadır. Bu sebeple bana büyü yapıldığını nasıl anlarım sorusunun yanıtını merak eden kadın ve erkekler öncelikle büyünün belirtilerine dikkat etmesi ve bu belirtileri yakından gözlemlemesi gerekmektedir.

Büyü Belirtileri Nelerdir?

Her ne kadar birbirinden farklı çeşitleri ve ritüelleri olsa da büyünün insanlar üzerindeki etkilerinden kaynaklanan ruhsal veya davranışsal bazı belirtileri bulunmaktadır. Yüksek manevi uygulamalar icra edilerek, en kuvvetli büyüler tarafından etkilenen kişilerde en sık görülen büyü belirtileri şunlardan oluşmaktadır:

 • Sürekli bir şeyleri unutmak, hatırlamakta zorlanmak
 • Yoğun uyku hali veya hiç uyuyamama durumu
 • Sürekli eşya kaybetme, kişisel eşyalara sahip olamama
 • Ayakkabıların çok hızlı sürede aşınması, kaliteli ayakkabı olsa da ömrünün kısa sürmesi
 • Ayakkabı bağcıklarının sürekli açılması
 • Cam eşyaların durduk yere düşüp kırılması
 • Sakarlık ve el atılan işte başarısız olma
 • Devamlı hissedilen iç sıkıntısı, kapalı yerde fazla duramama, kalabalık ve insanlar içinde aşırı derecede bunalma

Büyü Nasıl Bozulur?

Üzerinde büyü olduğundan endişelenen kadın ve erkekler internet üzerinde büyü nasıl bozulur sorusunun da yanıtlarını aramaktadır. Genellikle dua ve benzeri uygulamalar ile bozulan büyülerde öncelikle, kişinin hangi büyüden etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu tür uygulamaları da ilim ve irfan sahibi medyum hocalar icra etmektedir. Hocaların manevi yönden kuvvetli olmaları ve dünya dışı varlıkların yardımına kolaylıkla başvurmaları sayesinde kişinin üzerinde kurulan büyü kolaylıkla tespit edilebilmektedir.

Büyü bozma duası uygulamasını büyüye maruz kalan kişi bizzat yapabileceği gibi büyülenmiş kişinin bir yakını da yapabilir. Çünkü büyüye maruz kalan insanlar genellikle büyülendiklerini kabul etmemektedir. Bu itibarla İslam’da dualar şahsi olsa bile bu mevzuda yakın akrabaların da dua etmesi için ruhsat verilmiştir.

İç Sıkıntısı ve Büyü Bozmak İçin Okunacak Dua

İç sıkıntısı için dua İslam’ın ilk dönemlerinden bugüne kadar yaygın olarak okunan niyazlardandır. Sahih dini kaynaklara dayanan iç sıkıntısını giderecek 2 dua ve Arapça okunuşları şu şekildedir:

 1. “Bismillahirrahmanirrahim” “Hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim”
 2. “Bismillahirrahmanirrahim” “Hasbünallah ve nimel vekil”

Toplumumuzda nazar duası çok sık yapılan dualardan biridir. Çünkü iç sıkıntısına sebep olan unsurlardan biri  de nazar olarak görülmektedir. Yüz binlerce belki de milyonlarca insan nazar duası okuyarak kendilerini ya da sevdiklerini nazarın yakıcı etkisinden korunmaya çalışmaktadır. Ancak nazar belirtileri bilinmediği için çoğu zaman bu dualar yerini bulmamaktadır ya da vaktinden çok geç yapılmaktadır.

Büyüden Ve Kötü İnsanların Şerrinden Korunma Duası

Kendinize büyü yapıldığından ya da sevdiğiniz birinin büyü tesiri altında kaldığından endişe duyuyorsanız sahih ilmi kitaplarda yer edinen şu koruma duasını okuyarak manevi yönden kendinizi büyünün olumsuz etkilerinden koruyabilirsiniz:

 • “Allhümme ente Rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabbül- arşil ‘azimi. Ma şaellahü kane. Vema lem yeşe-lem yekün. La havle vela kuvvete illa billahil’aliyyil’azim. A’lemu ennellahe ala külli şey’in kadir ve ennellahe kad ehata bikülli şey’in ilma. Allahümme inni eüzü bike min şerri nefsi ve min şerri külli dabbetin ente ahizun binasiyatiha. İnne Rabbi ala sıratın müştakım.”

Bu duanın her gece yatsı namazından sonra abdestli bir şekilde okunması tavsiye edilmektedir. Çok faziletli bir dua olup duanın tam olarak tesir edebilmesi için Türkçe anlamının da bilinmesinde fayda bulunmaktadır. Dolayısıyla duanın bir kez Arapça usulüne uygun olarak okunduktan sonra bir de Türkçe mealinin okunması makbule geçecektir:

 • “Allah’ım benim Rabbim sensin. Senden başka bir ilah yoktur. Allah’ım sana inandım, sana dayandım ve sana güvendim. Sen bütün arş-ı alanın sahibisin. Ancak senin dediğin olur, senin dilediğin olur. Sen dilemezsen hiç bir şey olmaz. Kötülüklerden, şerlerden, belalardan görünen ve görünmeyenlerden korumak ancak senin iradenle olur. Allah her şeye kadirdir. Her şeyi kuşatmıştır. Allah’ım kendi nefsimin şerrinden ve her canlının şerrinden, belasından sana sığınırım. Beni muhafaza et, güvenli kıl.”

Bu tür uygulamalarda usullere dikkat etmek ve duaların en kalbi duygularla icra edilmesine dikkat etmek gerekmektedir. Aksi halde uygulamadan alınan sonuçlar yetersiz kalacaktır. Öte yandan medyum hocaların ve ilim sahibi manevi yönü yüksek kişilerin hazırladığı tılsımlar, vefkler ve büyü bozulmasında kullanılan diğer manevi yöntemler de çok büyük fayda sağlamaktadır. Bu sebeple büyüden etkilenen kişinin mutlak suretle deneyimli ve manevi yönü kuvvetli medyum hocalardan bakım hizmeti alması tavsiye edilmektedir. Eğer çevrenizde bu tarz ün yapmış deneyimli kişiler yoksa internet üzerinden de tecrübeli medyum hocalara ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir