Çok Hızlı Etkisini Gösteren Aşk Duaları Nelerdir

Nasıl Yapılır?

Çok Hızlı Etkisini Gösteren Aşk Duaları Nelerdir ? Çok hızlı etkisini gösteren aşk duaları var mı, nasıl okunmalıdır? En etkili ve hızlı olan aşk duası hangisi? Çok hızlı aşk duası bilgilerine sistemimizden bakabilirsiniz.

Hızlı aşk ritüeli ile en geç üç gün içerisinde istediğiniz insanı aşık etmek mümkündür.

Hızlı Etkisini Gösteren Aşk Ritüeli

Anında etki eden aşk ritüelinin uygulaması şu şekildedir:

 • İki kağıdın birine sevdiğinin ismi, diğerine de kendi isminiz yazılmalıdır.
 • İki adet mum alınır. Mumlar kırmızı renkte olmalıdır.
 • Mumlara sevdiğinin de aşık olması için dualar okunur.
 • Mumların birinde bir kağıt, diğerinde bir kağıt olacak şekilde yakılır.
 • Kağıtların külleri bir deniz kıyısına gidilerek denize atılır.

Ritüel uygulandıktan sonra 3 gün içerisinde etkiler görülmeye başlar. Hem uzaktaki hem de yakındaki ilişkiler için kuvvetli etkiler görülmektedir.

Dilediğini Hızlı Aşık Eden Dua Ritüeli

İstediğini aşık etmek isteyenler gece vakti aşağıda yer alan duayı okumalıdır:

 • Bismillahirrahmanirrahim.
 • Bediüssemavati vel ardı ve iza kada emren fe innema yegulü lehü kün fe yekün galet enne yekünü li ğülamun ve lem yemsesni beşerün gale kezalikillahü yahlügü ma yeşaü iza gada emren fe innema yegulü lehu kün fe yekün inne iyse indellahi kemeseli ademe halagahu min turabin sümme gale lehu kün fe yekün ve hüvellezi halekas semavati vel arda bil hakkı ve yevme yegulü kün fe yekün innema gavlüna li şey’in iza erednahu en negule lehu kün fe yekün ma kane lillahi en yettehize min veledin sübhanehü iza gada emren fe innema yegulü lehü kün fe yekün hüvellezi yuhyi ve yumiytu fe iza gada emren fe innema yegulü lehü kün fe yekün.
 • Allahumme bi hakkı hazihil ayati ve ma fiha minel esrari ıkdiy haceti fiddareyni inneke ala külli şey’in gadiyr.
 • fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun efemen yemşi mükibben ala vechihi ehda emmen yemşi seviyyen ala sıratım müstakıym innema emruhu iza erade şey’en en yegule lehu kün feyekün fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun li iylafi gureyşin iylafihim rıhleteşşitai vessayf felya’büdü rabbe hazel beyt ellezi et’amehümmin cu’in, ve amenehum min havf innema emruhu iza erada şey’en en yegule lehu kün feyekün fe sübhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun.
 •  YA RABBİ, YA RABBİ, YA RABBİ, YA ALLAH, YA ALLAH, YA ALLAH, gulillahumme melikel mülki tu’til mülke men teşaü ve tenziül mülke mimmen teşaü ve tuizzü men teşaü ve tuzillü men teşaü bi yedikel hayru inneke ala kulli şey’in gadiyr tulicülleyle finnehari ve tulicünnehare filleyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzuku men teşaü bi ğayri hisab innema emruhu iza erade şey’en en yegule lehu kün feyekün fe sübhanellezibi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun eşhedü en la ilahe ilallahü vahdehüla şerikelehü ve eşhedü enne muhammeden abdühü ve rasülühü, ALLAHUMME salli ala muhammedin ve ala alimuhammedin ve sellim eciybu eyyühel melaiketü verruhaniyyunel müvekkelüne bi hazihil ayatil keriymeti li dağveti fi kadai haceti.

Nohut Büyüsü Ritüeli İle Aşık Etme

Nohut ritüeli için aşağıda yer alan malzemeler gerekmektedir:

 • 2 adet nohut
 • Bir su bardağı sıcak su
 • Cezve

Uygulama yaparken şu adımlar izlenir:

 • Cezvenin içerisine nohutlar koyulur.
 • Nohutların üzerine öncelikle 3 defa “aşık olsun” denir.
 • Cezveye sıcak su ilave edilir. Ve nohutlar içerisinde 5 dakika boyunca bekletilir.
 • Haşlanan nohutlar aşık etmek istenilene yedirilir. Nohut yedikten sonra anında etki başlar.

Çok Hızlı Etkisini Gösteren Aşk Ritüelinin Etkileri Anlaşılır Mı?

Hızlı aşık eden ritüellerin sonuçları da kalıcıdır. Bu etkiler şu şekilde sıralanabilir. :

 • Çok Hızlı Etkisini Gösteren Aşk Duaları Nelerdir ?
 • Ritüelin uygulanmasının ardından 3 gün içerisinde mesaj ya da telefon gelir.
 • İmkansız olan ilişiler başlar ve uzun süre devam eder.
 • Kısmetinin kapalı olduğuna inanlar ritüel sayesinde gerçek aşkı yakalar.
 • Ayrılmak isteyen sevgililer yeniden barışır ve ilişkilerine kaldıkları yerden devam eder.
 • Evli olanlar ilişkilerinde sıkıntı yaşıyorsa bu sıkıntılar son bulur
 • Kavga ve huzursuzluk yaşayanlar daha sakin ve dingin bir ilişki yaşar.
 • Evliliğe karşı olan kişiler ritüel sayesinde evliliğe adım atmak ister.
 • Özelikle evlenmek istemeyen erkekler için aşk ritüelleri çok etkilidir.
 • Aşk ritüelleri uzakta olanları aşık etmek için de kullanılır. Mesafe kavramı önemsiz olup, başka ülkelerde de olunsa uygulamalar hızlı bir şekilde etki eder.

Uzaktakine Hızlı Aşk Duası Ritüelinin Uygulanması

 

Uzakta olan kişiler için Perşembe günü okunacak dua şöyledir:

 • Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr.Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ. Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti.

Çok Hızlı Aşık Eden Taş Ritüeli

 

Çok Hızlı Etkisini Gösteren Aşk Duaları Nelerdir Kalıcı aşk yaşamak isteyenler için taş ritüeli uygulamalıdır. Bu uygulama şu şekildedir:

 • Aşk enerjisi veren taşlar alınmalıdır. Taşların doğal ve hakiki olması gerekir.
 • Gece vakti taşa aşk sözleri söylenir ve pencerenin önüne konulur.
 • Sabah güneş doğarken taşın enerjisi karşı tarafa gider ve aşk duygusu ortaya çıkar.

Taş seçimlerinde enerji terapistlerinden yardım alınmalıdır. Yanlış seçim sonucunda enerjilerden dolayı kötü hisler ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra aşk için seçilen taşlar karşı tarafta aşk duygusu yerine uzaklaşma yaratabilir.

Çok Hızlı Aşk Ritüelleri Her Zaman Etki Eder Mi?

 

Aşk ritüellerinin büyük bir kısmı kısa sürede etki eder.   

Fakat kalbinde kötülük olanlar ve içten yapılmayan uygulamalar etki etmez. Ritüeller yapılırken sakin bir kafayla yapılmalıdır. Çok Hızlı Etkisini Gösteren Aşk Duaları Nelerdir Aşk için yapılan ritüeller arasında en hızlı etki edenlerdir.  Aşk ritüelinde önce kime yapılacaksa o hayal edilmelidir. Hayal gücü ile ortaya çıkan enerji sayesinde küs olanlar da barışabilir. Fakat bu sürede sabırlı olunmalıdır. Ani kararla yapılanlar uygulamanın bozulmasına sebep olur.

Erkeklere Hızlı Etki Eden Aşk Ritüeli

 

Kolay aşık olmayacağı düşünülenler erkekler ritüeller sayesinde hızlı bir şekilde aşık olur.

Haftada bir kez yapılan ritüeller sayesinde erkekler içlerindeki sevgiyi ve aşkı hiçbir zaman kaybetmez.  

Bunun yanı sıra papaz büyüsü ve sabun büyüsü ritüelleri de erkeklere sık bir şekilde yapılan uygulamalardır. Genellikle medyumlara gidilir ve uzman kişiler tarafından yapılır. 

Ritüelde resim, tırnak, vb. gibi kişisel eşyalar kullanılır.

Anında Kabul Olan Aşk Duası Ritüeli

 

Birini hızlı bir şekilde aşık edip kendine bağlamak için aşağıda yer alan dua okunmalıdır:

 • Çok Hızlı Etkisini Gösteren Aşk Duaları Nelerdir ?
 • Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni İz temşi uhtüke fetekulü helş edüllüküm ala men yekfülühü fe raca’nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzenve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütuna Yühibbunehüm kehubbillah, Vellzine amenu eşeddü hubben lillah Züyyine lin nasi hubbüş şehevati minen nisai vel benine vel kanatiyril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel hars, zalike metaul hayatid dünya, vallahü indehu husnül meab kiramen katibine ya’lemune ma yafalun Allahümme heyyic kalbi ve akli fülan ala hubbi fülaneh.
 • Bismillahirrahmanirrahim…Ve ellefe beyne kulûbihim, lev enfakte mâ fîl ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâkinnallâhe ellefe beynehum, innehu azîzun hakîmBismillahirrahmanirrahim…Allahümme inniy es-elüke bi enne lekel hamdü la ilahe illa ente ya hannanü,ya mennanü,ya bediy-as semavatı vel ardı ya zel celali vel ikram Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”.
 • Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti.

Dua Cuma günleri sabah namazından sonra okunmalıdır. Duadan önce İsmi Azam duası okunarak da aşk dilenebilir.

Kadınları Hızlı Aşık Etme Ritüeli

 

Aşık etme ritüelleri sayesinde erkekler gibi kadınlar da kolay ve hızlı bir şekilde aşık edilebilir.

Çok Hızlı Etkisini Gösteren Aşk Duaları Nelerdir ? Aşk ritüelleri kadınlarda erkeklere göre daha hızlı sonuçlar vermektedir. Uygulama için aşağıdaki adımlar yapılmalıdır:

 • Erkekler kendilerine ait bir eşyaya aşk duaları okumalıdır. Bu uygulama için en etkilisi bilekliktir.
 • Bilekliğin her bir boncuğuna sevdiği insanın ismi söylenir ve aşık olması için dilekte bulunulur.
 • Bileklik sevdiği kadına hediye edilir ve ömür boyu kendine aşık olması sağlanır.

Ritüel bir defa yapılsa yeterlidir. Uygulama etkisini gösterdikten sonra sevdiği kadınlar deli gibi aşık olur.

Dedikleri şeyleri yapar ve gözleri kendilerinden başkasını görmez.

Evli erkekler bu büyü sayesinde eşlerinin kendilerine daha sadık olduğunu görür.

Bekar olan erkekler bu uygulama sayesinde sevdikleri kadının da kendisini sevmesini sağlar. Kısmetinin kapalı olduğunu ve evlenemeyeceğini söyleyenler ritüel sayesinde hayırlı kısmetler bulur ve evlilik yolunda ilerlerler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir